Mulgi Vallavalitsus

Mulgi Vallavalitsuse põhimäärus

Vallavalitsuse liige Telefon E-post
Peeter Rahnel, vallavanem 435 4781, 5661 3433 peeter.rahnel@mulgivald.ee
Ene Maaten 5698 0787 ene@mulgivald.ee
Arvi Meidla 435 4793, 523 8596 arvi.meidla@mulgivald.ee
Peeter Mõttus 5695 6063 peeter.mottus@mail.ee
Dmitri Orav 435 5519; 5354 1585 dmitri.orav@mulgivald.ee
Ervin Tamberg 435 5600, 5805 2900 ervin.tamberg@mulgivald.ee
Taivo Västrik 517 2059 taivo.vastrik@hotmail.com

Vallavalitsuse istungitel osaleb sõnaõigusega vallasekretär