Dokumendiregister

Mulgi Vallavolikogu õigusaktid on kättesaadavad Mulgi Vallavalitsuse dokumendiregistris,

kirjavahetus siin.

Halliste valla dokumendiregister (uuem versioon)

Halliste valla dokumendiregister (vanem versioon)

Dokumendiregistri kasutamise juhend

Vastavalt avaliku teabe seadusele peab kohalik omavalitsus veebis avalikustama oma dokumendiregistri. Halliste vallavalitsuse dokumendiregistrisse kantakse vallavalitsuses saadud või loodud dokumendid. Veebis avalikustatakse neist see osa, millele ei kehti juurdepääsupiirangud (inimeste eraelulised andmed jmt).

Käesolevas dokumendiregistri avalikus vaates sisalduvad vallavalitsuse ja vallavolikogu dokumendid alates 01.01.2016.a.

Kui otsite kindlat dokumenti, kasutage selleks dokumendi otsingut, sisestage teile teadaolevad andmed otsitava dokumendi kohta ning klõpsake nupul Otsi. Kui otsing ei andnud tulemusi, siis proovige esmalt kasutada muid otsingutunnuseid.