KOV valimised 2017

Mulgi valla valimiskomisjon kinnitas valimistulemused
Mulgi valla valimistulemuste protokoll
Mulgi valla hääletamistulemuste protokoll (Lisa)

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI


VALIMISINFO:

Eelhääletamine   09.,10. ja 11. oktoobril 2017  kl. 12.00 – 20.00
hääletamine valimispäeval, 15.oktoobril 2017  kl.  9.00 – 20.00

Buss väljub valimisjaoskonda nr 3 (Halliste rahvamaja)

15.oktoobril Vana-Karistest kell 11.00 marsruudil  Vana-Kariste – Uue-Kariste  –  Niguli – Rakitsa -Metsamõisa – Kirju – Kulla – Halliste.

Buss väljub valimisjaokonda nr 4  (Kaarli rahvamaja)

15.oktoobril Rimmu külakeskuse juurest kl. 11.00, Päidre külakeskuse juurest  kl. 12.00, Õisu bussijaamast  kl. 13.00.

Eelvalimiste esimesel päeval käis hääletamas 4,1% valijatest


KODUS HÄÄLETAMINE-MIS JA KUIDAS?

H ä ä l e t a m i s r u u m i d


Mulgi valla valimiskomisjon teatab, et hääletamissedelite ülelugemine, valimistulemuste kindlaks tegemiseks valla valimiskomisjonis, algab 16.oktoobril kell 10.00, Leerimaja II korrusel Kulla külas Halliste vallas (Halliste Vallavalitsuse ruumides).


Mulgi valla valimiskomisjon
Leerimaja, Kulla küla, Halliste vald
komisjoni esimees Inge Dobrus, tel 435 5512
komisjoni aseesimees Milja Janson, tel 435 4788
e-posti aadress:kaarin@halliste.ee


Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine otsus nr 10
Kandidaatide registreerimise otsus nr 9
Kandidaatide mitteregistreerimise otsus nr 8

Eelseivateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 15. oktoobril esitati Mulgi valla valimiskomisjonile registreerimiseks 177 kandidaati (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 12, valimisliit Karksi Mulgid 20, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 13, Eesti Reformierakond 15, Valimisliit ühtsed mulgid 19, Eesti Keskerakond 56, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 42).
8. septembril toimus Mulgi valla valimiskomisjoni koosolek, kus toimus liisuheitmine erakondade ja valimisliitude vahel, et anda kandidaatidele registreerimisnumbrid liisuheitmise tulemusena selgunud järjekorras. Esimesena sai registreerimisnumbrid erekonna nimekiri, kellele liisk esimesena langes. Numbrid algavad 101-st ja need antakse kandidaatidele erakondade ja valimisliitude nimekirjade kaupa.


Liisuheitmise aeg ja koht

KOV valimiskomisjoni lahtiolekuaeg
KOV valimiskomisjoni asukoht


Mulgi valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 2

Valimisliidu registreerimine otsus nr 4

Valimisliidu registreerimine otsus nr 5

Mulgi valla valimiskomisjoni koosoleku protokoll nr 1

Valimiskomisjoni otsus nr 1

Valimiskomisjoni otsus nr 2

Valimiskomisjoni otsus nr 3


Valimisjaoskonnad

Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine

Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu liikmete arvu määramine

Abja, Halliste, Karksi valla ja Mõisaküla linna ühinemisel moodustatava Mulgi Vallavolikogu valimiste korraldamiseks valla valimiskomisjoni moodustamine

Vabariigi valimiskomisjoni veebilehekülg