Turism ja loodus

Mulgimaa arhitektuuripärlid ja kultuurilugu Halliste kihelkonnas

Halliste vallas Halliste aleviku vahetus läheduses asuvad mitmed Mulgimaale iseloomulikud eluhooned – taluhäärberid. Rehealusest eraldi asuvaid eluhooneid hakati Mulgimaal rajama XIX sajandi keskel ja peagi tõusid nad üheks piirkonna jõukust näitavateks sümboliteks.

Üldinfo

Matkarada saab alguse Halliste alevikus asuva Puka taluhoone ehk Mulgi Häärberi juurest (kaardil nr 1) ja kogupikkus on 3,5 km. Rada saab läbida kuni Indu matkaraja alguseni nii sõidukitel kui jalgsi. Alates matkaraja algusest kuni Halliste jõel asuva Indu sillani on edasiliikumine võimalik jalgsi. Transpordi saab saata vastu Halliste jõe vastaskaldale Indu kõrtsi asukoha juurde.
Tänaseks on külastataval rajal hooned hästi säilinud ja viimastel aastatel vastutustundlikult renoveeritud.
Koos ümbritsevate maastikega, Eesti taasiseseisvumise sümboli Halliste kirikuga (nr 2), Mulgimaale kultuurilooliselt olulise kalmistuga (nr 4) ja kergesti läbitava matkarajaga (nr 5-8) saab anda lühikese ülevaate Halliste kihelkonna kultuuriloost.

Raja kaart

Arhitektuur

XIX sajandi lõpupoole suurenes hüppeliselt nõudlus linakiu järele ja Mulgimaa viljakas pinnas andis igal aastal head linasaaki. Mulgi talud rikastusid ja nende aegade mälestusena kõrgub Halliste alevikus kahekordne torniga puumaja (nr 1). Hoone on ehitatud linakaupmees Mathiesni poolt. Kui Esimese maailmasõja lõppedes nõudlus linakiu järele vähenes ja linamüük enam nii kasumlik ei olnud, müüdi maja taluperemees Pukk´ale. Sellest ajast asub siin Puka talu. Nõukogude perioodil oli hoones nii masina-traktorijaam kui ka majandi keskuse kontor. Praegu asub hoones Mulgi Häärberi eakatekodu.

Halliste kalmistust (nr 4) edasi Halliste jõe poole asub paremat kätt kaks hoonet (nr 5). 1860 aastatel hakati siia tee äärde rajama nelja ümbritseva mõisa koostöös haiglat ja elamut arstile. Viimased arstid olid Johan Kanter (1870-1939) koos abikaasa Olgaga. Haigla tegutses 1939 aastani. Mõlemad hooned on eraomandis ja matkarajalt vaadeldavad kui tolle perioodi hästi säilinud arhitektuurinäited. Arsti elamu on Halliste kihelkonna üks paremini säilinud tolle perioodi häärbereid.

Nimetatud majade vastas, teest eemale jäävad Kaubi mõisa peahoone varemed koos hästi säilinud eraomanduses oleva valitsejamajaga (nr 9).

Halliste kirik ja kiriku ümbrus

Halliste kirik (nr 2) on teadaoleval samas asukohas alates XV sajandist. Kirik on korduvalt hävinud tulekahjudes. Peale viimast põlengut 1959 aastal seisis hoone mitmed aastakümned varemetes ja taastati taasärkamisajal. Praeguseks on lisaks kirikule vaadeldav ümbruse kaunis maastik koos erinevaid ajaperioode käsitleva arhitektuuriga. Kiriku vahetuses läheduses asuvad peale uue Halliste koolimaja (nr 3) veel endine kiriku pastoraat (tänapäeval lasteaed) ja kaks erineval ajajärgul valminud eraomanduses olevat elumaja. Kogu piirkond sai 2005 aastal üle-Eestilise tunnustusena Kauni Kodu auhinna koos vastava seinamärgiga.

Indu matkarada

indu-rada

Indu matkarada on rajatud vanale Halliste kirikut ja Abja mõisat ühendavale teele. See on lühim tee Pornuse ja Kaubi mõisa ning Abja mõisa vahel. Üle Halliste jõe viis Indu puitsild, mis tänaseks on taastatud jalakäijate sillana. Jõe mõlemal kaldal laiusid veel 1970-tel aastatel luhaheinamaad. Raja kogupikkus Kaubi kuivatist kuni sillani (nr 7) on 1,2 km.

Veel huvitavat

Vahetult üle jõe on Indu kõrtsi asukoht (nr 8). Kõrtsi savihoone ei ole säilinud, kuid krunt on eeskujulikult hooldatud. Hoones elas legendaarne ravitseja, keda rahvasuus tunti Indu Nõia nime all.

Arsti elamust veidi maad jõe poole minnes, matkaraja paremal poolel, asub lihtne kuid kultuuriloolises kontekstis omapärane mälestuskivi (nr 6) mehele, kelle hobune hakkas tõusul lõhkuma ja vankris olnud inimene suri kukkumisel saadud vigastustesse. Mälestuskivi peetakse teadaolevalt Eestis esimeseks mälestusmärgiks liiklusõnnetuses hukkunule.

Raja info ja giid: Kalle Gaston +372 56 956 026. Hind 3 EUR/gruppidele kokkuleppel.

Kõikide eraomanduses olevate hoonete juures tuleb arvestada eraomanike õigusi privaatsusele.


Turism ja vaatamisväärsused Viljandimaal