Vesi ja kanalisatsioon

Abja Elamu OÜ juhataja PEETER MÕTTUS  tel 5695 6063
asukoht: Pärnu mnt.8  69403 Abja-Paluoja linn
e-post: abja.elamu@mail.ee

– veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste müük;
– elamute haldamine;
– tänavavalgustuse korraldamine

Halliste valla teeninduspiirkonnas on alates 01.10.2013 teenuse hinnad
vee müügile ja kanaliseerimisele:
külm vesi elanikud/asutused 1,20 €; vee kanaliseerimine
elanikud/asutused 1,20 €.
Hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaks.
Hinnad on kooskõlastatud Halliste Vallavalituse 26.08.13 korraldusega nr 197.
www.abjaelamu.ee

Halliste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012 – 2025 kinnitamine
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni (ÜVK) kasutamise eeskirja kinnitamine
Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine