Jäätmekäitlus

Uus korraldatud jäätmevedu Halliste vallas alates 01.01.2017
Halliste valla teenuste hinnakiri (alates 2017)
Kliendileht

Halliste valla jäätmekava 2016 – 2021
Halliste valla jäätmehoolduseeskiri
Halliste valla elanikelt (elanikeregister) ohtlike jäätmete vastuvõtmine Viljandi jäätmejaamas
Uus korraldatud jäätmevedu


Lepingu muutmiseks esitatavad vormid:

  1. Taotlus jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks lugemiseks (rtf)
  2. KINNITUS erandkorras mitteliitunuks loetud kinnistu kasutamise kohta
  3. Taotlus korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitumiseks (rtf)
  4. AVALDUS ühise jäätmemahuti kasutamiseks
  5. JÄÄTMEÕIEND

Korraldatud jäätmeveo riigihanke läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele
Jäätmevaldajate registri asutamise ja pidamise kord
Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine
Halliste valla korraldatud jäätmeveo tingimused ja kord

Halliste vallas asuvad järgmised pakendikogumiskonteinerid:

Eesti Pakendiringlus MTÜ Halliste Halliste kpl. Halliste LK müügipakend 1,5
Eesti Pakendiringlus MTÜ Uue-Kariste küla U-Kariste endise kaupluse juures Halliste vald LK müügipakend 1,5
Eesti Pakendiringlus MTÜ Õisu Õisu kpl. Halliste vald LK müügipakend 1,5
Eesti Pakendiringlus MTÜ Kaarli küla rahvamaja juures Halliste vald müügipakend 1,5
Eesti Pakendiringlus MTÜ Rimmu küla “Külamaja” Halliste vald müügipakend 0,66
Eesti Pakendiringlus MTÜ Vana-Kariste küla Koolimaja juures Halliste vald müügipakend 0,66
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ Viljandi mnt. 9 Halliste müügipakend 0,66
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ Õisu Ringi tn 3 Halliste vald müügipakend 0,66
Pakendikonteiner Õisu Katlamaja Halliste vald müügipakend 2,5
Pakendikonteiner Päidre küla Külakeskus Halliste vald müügipakend 2,5
Halliste Vallavalitsus Halliste Koolimaja Halliste paber 2,5
Halliste Vallavalitsus Õisu alevik Halliste vald paber, papp 4,5