Hajaasustuse programm

Hajaasutuse programm 2017
2017. aasta hajaasustuse programmist toetuse saajad

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni moodustamine 2017

Viljandi maavanema korraldus hajaasutuse programmi 2017 taotlusvooru avatuks kuulutamise kohta

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Viljandi Maavalitsus annab teada, et vastavalt Viljandi maavanema 2017. a. 6. aprilli korraldusele nr 142 algab 10. aprillil hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viljandi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele saab taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017.a. käskkirjast nr nr 052 “Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument” maavalitsuse veebilehel: vaata siit!
(alajaotus: Programmid) ja kohalike omavalitsuste veebilehel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos vajalike dokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Hajaasustuse programmi kontaktisik Halliste vallas on Anneli Pälsing, anneli@halliste.ee, tel. 4363185

Lisainformatsioon vallavalitsustest või Viljandi Maavalitsusest anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee või tel 433 0423.

Untitled

 

 


Hajaasutuse programm 2016

Hindamiskomisjoni koosseis 2016
Viljandi maavanema 06.04.2016 korraldus nr 1-1/16/327

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt Viljandimaal toimub 08.04.2016 – 08.06.2016. Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani, Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmis veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot ning arvesse lähevad ka aastatel 2011 – 2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summad.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Kõiki tähtpäevaks esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlusi hindab kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon.

Rohkem infot programmi ja tingimuste kohta Viljandi Maavalitsuse kodulehel:

http://viljandi.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm-2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel:
EAS: http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Info:Jane Lumiste
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 431
E-post: Jane.Lumiste@viljandi.maavalitsus.ee

Anne Karjus
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 43 30 423
E-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee

Kontaktisik vallas: Anneli Pälsing tel 435 3185 või e-post: anneli[at]halliste.ee

Hajaasustuse programm 2015

Halliste Vallavalitsuse 03.07.2015 korralduse nr 143 “Hajaasustuse programmi taotluste hindamistulemuste kinnitamine” muutmine
Hajaasustuse programmist toetuste saajate nimekiri 2015
2015 a hindamiskomisjoni koosseis Korralduse nr 121 muutmine
Maavanema 26.03.2015 korraldus taotlusvooru väljakuulutamiseks

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • veesüsteemide
    kanalisatsioonisüsteemide
    juurdepääsuteede
    autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.
Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010-2014 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
  • taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Viljandimaal 2015.a. hajaasustuse programmis osalevad vallad teatavad oma osavõtust maavalitsust 26. märtsiks.
Taotlusvoorud avamisest teavitame sellest maakonnalehes ning maavalitsuse veebilehel:

http://viljandi.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm-2015

Toetust taotleda saab kohalikust omavalitsusest, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate regionaalministri 20.02.2015 käskkirjast nr 1-3/46

 2014. a

Hajaasustuse programm 2014 
2014. aasta hindamiskomisjoni koosseis
Toetuse saajate nimekiri 2014
Viljandi maavalitsus avas maakonna hajaasustuse programmivooru
Hajaasustuse programm (käskkiri)
Hindamiskomisjoni koosseis