Lasteaiad

ÕISU LASTEAED

Lilli Siht – lasteaia direktori KT
e-post: lillilasteaed@gmail.com

tel. 5886 1081;õisu pilt
69502 Õisu alevik, Ringi tn 9

Tegevus: koolieast nooremate laste hoid ja alushariduse omandamine. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb lapsevanemal täita lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu avaldus.
Info saamiseks ja avalduse esitamiseks pöörduda otse lasteaeda.

Õisu Lasteaia hoolekogu moodustamine ja töökord
Õisu lasteaia põhimäärus
Õisu lasteaia arengukava 2017 -2020 kinnitamine


HALLISTE LASTEAED PÄÄSUKEpaasuke

Direktor Anu Kangur tel. 436 3198 või 5344 5650.
e-post: kanguranu[at]hot.ee
69501 Pornuse küla

Tegevus: koolieast nooremate laste hoid ja alushariduse omandamine
Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb lapsevanemal täita lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu avaldus.
Info saamiseks ja avalduse esitamiseks pöörduda otse lasteaeda.

Halliste Lasteaia “Pääsuke” arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine
Halliste Lasteaia Pääsuke hoolekogu moodustamine ja töökord
Halliste lasteaed Pääsuke põhimäärus

Korrad:

Halliste valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt välja arvamise kord
Koolieelse lasteasutuse muude kulude lapsevanema poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine