Lasteaiad

Mulgi valla koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

ÕISU LASTEAED

Lilli Siht – lasteaia direktori KT
e-post: lillilasteaed@gmail.com

tel. 5886 1081;õisu pilt
69502 Õisu alevik, Ringi tn 9

Tegevus: koolieast nooremate laste hoid ja alushariduse omandamine. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb lapsevanemal täita lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu avaldus.
Info saamiseks ja avalduse esitamiseks pöörduda otse lasteaeda.

Õisu lasteaia kodukord
Õisu lasteaia hoolekogu moodustamine ja töökord
Õisu lasteaia põhimäärus
Õisu lasteaia arengukava  2017 -2020 kinnitamine

 


HALLISTE LASTEAED PÄÄSUKEpaasuke

Direktor Anu Kangur tel. 436 3198 või 5344 5650.
e-post: kanguranu[at]hot.ee
69501 Pornuse küla

Tegevus: koolieast nooremate laste hoid ja alushariduse omandamine
Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb lapsevanemal täita lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu avaldus.
Info saamiseks ja avalduse esitamiseks pöörduda otse lasteaeda.

Halliste lasteaed Pääsuke kodukord
Halliste lasteaed “Pääsuke” arengukava aastateks 2016-2018 kinnitamine

Halliste lasteaed Pääsuke hoolekogu moodustamine ja töökord
Halliste lasteaed Pääsuke põhimäärus


Halliste valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt välja arvamise kord