Teated

 HALLISTE PÜHA ANNA KIRIKUS
13. mail kell 14 emadepäeva jumalateenistus armulauaga
20. mail kell 14 nelipüha jumalateenistus armulauaga
27. mail kell 14 kolmainupüha jumalateenistus armulauaga