Haridus, kultuur, sport

Vallas on üks põhikool, kaks raamatukogu, kaks lasteaeda, kolm rahvamaja, kaks rahvatuba, üks seltsimaja, võimla ja jõusaal, mis asuvad põhikooli juures.

Avalike ürituste korraldamise kord