Üldplaneering

Halliste valla üldplaneeringu kehtestamine
Halliste valla üldplaneeringu vastuvõtmine ning avalikule väljapanekule suunamine
Halliste valla üldplaneeringu vastuvõtmine
Halliste valla üldplaneeringu seletuskiri
Halliste valla üldplaneeringu kaart
Halliste valla üldplaneeringu kekkonnamõju strateegiline hindamine (projekt)
Halliste valla ÜP KSH programmi avalikustamise protokoll
Halliste valla ÜP KSH hindamise programmi avalikustamine
KSH avalikustamine ajalehe Sakala
Valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algatamine
Halliste valla ÜP KSH strateegilise hindamise täiendatud programm
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm
Üldplaneeringu töös olevad materjalid

Kirjavahetus:

Muinsuskaitseamet
Kultuuri- ja sotsiaalministeerium    – Sotsiaalministeeriumi vastus
Maanteeamet
Viljandimaa Keskkonnateenistus – Viljandimaa Keskkonnateenistus- 06.05.2008 kiri
Keskkonnateenistus- otsus KSH programmi heakskiitmise kohta
Viljandimaa Keskkonnteenistusele saadetud kiri – 21.11.2008
Viljandimaa Keskkonnateenistuse vastus- 15.12.2008
Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi Regioon, Muinsuskaitseamet, Abja Vallavalitsus, Karksi Vallavalitsus, Paistu Vallavalitsus, Kõpu Vallavalitsus, Pärsti Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus – saadetud 08.06.2009
Viljandi maavanem – saadetud – 18.06.2009

Kooskõlastused:
Karksi Vallavolikogu kooskõlastus
Abja Vallavalitsuse kooskõlastus
Paistu Vallavalitsuse kooskõlastus
Viljandi Maavalitsuse kooskõlastus
Pärsti Vallavalitsuse kooskõlastus
Keskkonnaministeerium- 16.07.2009
Muinsuskaitse – 17.07.2009
Keskkonnaamet Lõuna-Viljandi regioon – 14.08.2009
Lääne Regionaalne Maanteeamet – 16.08.2009
Lõuna-Eesti Päästekeskus – 16.08.2009
Keskkonnaministeeriumi kooskõlastus – 13.03.2010
Heakskiidu andmine Halliste valla üldplaneeringule- Viljandi maavanema 10.12.2010 korraldus