Sotsiaal, haridus, ehitus, keskkond

Kohaliku omavalitsuse olemuslikuks ülesandeks on kogukonna elu juhtimine. Teeme seda erinevates suundades, milleks on haridus, kultuur, sotsiaalhoolekanne, taristu haldamine, planeerimis-ja ehitustegevus, keskkonnakaitse ja muud riigifunktsioonid.