Riigivara võõrandamise kohta

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks.

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 08.05.2018 kella 10:30 -ni.

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee

või  siit- Teade

Mulgi valla kinnisasjad:

Viljandi maakond Mulgi vald Põlde küla Põllu kinnisasi (10501:001:0307; 2,68 ha; (M)) alghind 6
700.-, tagatisraha 670.-;

* Sihtotstarved: (M) – maatulundusmaa, (S) – sihtotstarbeta maa