Liikluspiirang Mulgi valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel!

Mulgi Vallavalitsus kehtestas valla territooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel ja tänavatel ajutise liikluspiirangu sõidukitele, mille registrimass ületab 8 tonni.


Piirangu eesmärk on vältida teedel, tänavatel ja teerajatistel looduslikest mõjudest tingitud kahjustusi.
Piirang ei laiene operativsõidukitele ja jäätmeveoteenust osutavale ettevõttele.

Mulgi Vallavalitsuse 03.04.2018 korraldus nr 176