Maakonnas

Vajalikud telefoninumbrid
112 Hädaabi – kiirabi, pääste- ja politsei
436 0112 Viljandi Päästeteenistus Abja Tugikomando
433 3201 Abja Kiirabi
435 1340 Sakala Teed OÜ Abja osakond
435 4644 Eesti Töötukassa Viljandi osakond
436 0122 OÜ Abja Elamu
433 0535 Politsei ja Piirivalveameti Viljandi teenindus (KMA)
16106; 435 0580 Tartu Pensioniameti Viljandi osakond